Tietosuoja

Tämä palvelu tallentaa tietoja selaimeesi tai noutaa tietoja selaimesta, joko evästeiden (cookie) tai paikallisen varaston (local storage) muodossa. Tietoja käytetään kirjautumistietojen muistamiseen ja suojatun kirjautumisen mahdollistamiseen sekä tilastotietojen keräämiseen palvelun kehittämiseksi ja optimoimiseksi.

Käyttäjätietoja ei myydä milloinkaan myydä eteenpäin. Niitä välitetään palvelun toiminnan tarpeista alla listatuille palveluille:

  • Amazon AWS on palvelualusta, jolla tämä palvelu toimii. Amazonin tallentamia tietoja tarvitaan käyttäjän kirjautumiseen.
  • Stripe on maksuvälityspalvelu. Maksuvälineiden ja -tapahtumien tiedot välittyvät Stripe-palveluun.
  • Google Analytics tilastoi käyttäjien vierailuja ja palvelussa käytettyjä toimintoja.
  • Facebook Pixeliä käytetään käyttäjien vierailujen ja toimintojen tilastointiin ja voidaan käyttää uudelleenmarkkinointiin.
  • Horjar on käytössä käyttäjäanalysointiin ja käyttäjäpalautteeseen.
  • Sentry on palvelun teknisen toiminnan valvontaohjelmisto, joka helpottaa virheiden selvittelyä ja korjausta.
  • Coralogix on palvelun lokitusohjelmisto, joka kirjaa tietoja keskeisistä toiminnoista ja virhetilanteista. Lokitietoja käytetään pääasiassa palvelun virhetilanteiden selvittelyyn ja korjaamiseen.